Reverse-Osmosis Su Arıtma Sistemi

Reverse-Osmosis su arıtma sistemi sterilizatör buhar jeneratörlerinin buhar üretiminde kullanıldığı suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir. Bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak uygulanmakta olan reverse-osmosis üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Bu ünitelerin çalışma prensibi,doğadaki osmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir. Reverse- osmosis sistemi osmotik dengeyi tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca ihtiyaç duyar. Bu amaçla Reverse osmosis sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınç- landırdığı su üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Artık hattından çıkan su ise drenaja veya depolanmak üzeri depo hattına bağlanır. Bu arıtılmış suyun sayesinde buhar jenera- töründe üretilecek buharın kaliteli olmasından dolayı sterilizatör üretiminde kullanılan parçaların ve ameliyathanede kullanılan steril aletlerin arızasını azaltıp kullanım sürelerini uzatmaktadır. Kısacası buharlı sterilizatörlerin vazgeçilmez ” su arıtma ” sistemidir.

Distile Su Cihazı

Kurulum ve Bakım Gerektirmeyen, Tamamı Paslanmaz Çelikten İmal edilmiş Kompakt Tasarım,

Hazneye Doldurulan Her Türlü Suyu İşleyerek Yüksek Kalitede Distile Su Üretir.