Hem ısı hem de basında dayanıklı olan materyallerde bulunan ya da bulunabilecek olan virüs, bakteri, mantar ve de mikroorganizmaların yok edilmesi buharlı sterilizasyon işlemi ile gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon işlemi için gerekli olan ısı değerini, basınç miktarını ve uygun zamanı bir arada hazırlayabilen cihaza otoklav, buharlı sterilizatör ya da Koch kazanı da denmektedir. Günümüzde çok önemli olan sterilizasyon işlemlerinde otoklav cihazlarından sıkça yararlanılmakta ve malzemeler başarılı bir şekilde sterilize edilebilmektedir.

"<yoastmark

Buharlı sterilizatör ne işe yarar?

Buharlı sterilizatör, sterilizasyon uygulamalarının temel gereksinimlerinden olup, steril olması gereken materyallerin bütün mikroorganizmalardan arındırılması konusunda görev yapar. Günümüzde sterilizasyon işlemlerinin kabul gören standartlar çerçevesinde ölçülebilir ve de denetlenebilir olması şartı bulunur. 

Buhar sterilizatörü nerede kullanılır?

Buharlı Sterilizatör cihazları sıklıkla laboratuvar, doku kültürü hazırlanan ortamlar, ameliyathane ortamlarında, dişçilik gibi yüksek sterilizasyon gerektiren sağlık sektörlerinde ve sterilizasyon gerektiren durumlarda kullanılır. Buharlı Sterilizatör sağlık sektörüne ek olarak gıda çalışma alanları, mikrobiyolojik çalışma alanları ile kimyasal çalışma alanlarında gibi farklı çalışmaların gerçekleştirildiği laboratuvar şartlarında, endüstriyel ortamlarda da sıkça kullanılmaktadır.

Tipleri nelerdir?

Buharlı sterilizatör cihazları standartlara göre büyük otoklav ve küçük otoklav olarak ayrılmakta olup küçük otoklavlar ise B, S ve N sınıflarında üretilir.

B sınıfı otoklav: Vakum pompası ile dâhili buhar jeneratörü bulunan bu sterilizasyon cihazı sayesinde negatif ve pozitif basınçla başarılı sterilizasyon işlemi sunar.

S sınıfı otoklav: Vakum pompası bulunmayan bu sterilizasyon cihazında başlangıç etabında pozitif puls ile ısı penetrasyonunun arttırılması hedeflenir. Bu sınıfta yer alan otoklavlar doku kültürü hazırlanan, likit ve laboratuvar malzemelerinin sterilizasyonu için kullanılır.

N sınıfı otoklav: Vakum pompası bulunmayan bu cihaz buhar boşaltma işlevini yerçekimi yöntemi kullanarak gerçekleştirir. Oluksuz ve paketsiz şekildeki el aletlerinde tercih edilmektedir.

Yatay tip : Büyük ve sağlam olan bu cihazlar sayesinde paketli-paketsiz şekildeki her türlü ameliyathane, diş hekimliği, tıbbi tekstil aletlerini cam, plastik, kauçuk ya da silikon malzemelerde meydana gelen malzemeler buharlı sterilizasyon ile sterilize edilir.

Dik tip : Tekstil ürünleri, paketli malzemeler ile hassas malzemeler başarılı bir şekilde buharlı sterilizasyon işlemini gerçekleştirir.

Masaüstü : Çeşitli paketlenmemiş ya da ambalajlanmış malzemeleri, katı, gözenekli ya da dar boşluklu malzemelerin başarılı şekilde sterilize edilmesini sağlar. Günümüzde diş hekimliği ile veteriner hekimliğinde kullanılan alet ve malzemeler ile kan ve diğer sıvılarına temas etmesi muhtemel olan alet ve malzemelerin yer aldığı güzellik uzmanları, dövme ya da delme işlemlerinin yapıldığı alanlarda ve kuaförler de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Buharlı sterilizatör kullanmanın avantajları nelerdir?

Otoklav cihazlarını kullanmanın çok sayıda avantajı bulunur. Bunlar genel olarak;

  • Su ile çalıştığından kimyasal maddelere ihtiyaç duyulmaz. 
  • Düşük masraflı bir cihazdır. Dışarıdan sterilizasyon için hizmet alınmasını ortadan kaldıracağından zamandan da tasarruf elde edilmesini sağlarlar.
  • Yüksek standartlarda sterilizasyon sağlar.
  • Kullanılacak malzeme ve sektöre göre uygun büyüklükte ve tipte cihazlar bulunur.
  • Sterilize edilen malzemeler uygun paketleme ile sterilizasyon süresi bozulana dek kullanılabilirler.

Buharlı sterilizatör nasıl seçilir?

Otoklav satın alınması aşamasında cihazı belirlemek için gereken en önemli unsur, otoklavın hangi alanda ve hangi materyallerin sterilizasyonu için kullanılacağıdır. Kullanılan malzemelerin steril olma süresi, materyalin dokusu, miktarı ve cihazın yer konumlandırılacağı alan sterilizasyon cihazının belirlenmesindeki en önemli unsurlardandır. Bunlar belirlendiği zaman ihtiyaca yönelik en uygun buharlı sterilizatör cihazları rahatlıkla bulunabilmektedir.

Buhar Sterilizatörü fiyatı ne kadar?

Buhar sterilizatörü fiyatları konusunda bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.